Вимірювання фізичних характеристик:

- густина
- в’язкість
- температура спалаху
- показник заломлення
- поверхневий натяг
- провідність
- тенденція до піноутворення
- клас чистоти

Вимірювання хімічних характеристик:

- кислотне число
- лужне число
- вміст водорозчинних кислот
- вміст води
- концентрація емульсії
- якісний аналіз катіонів та аніонів
- гравіметричне визначення сухого залишку (зольність)
- рН водних розчинів
- загальна твердість води
- корозійна здатність
- якісний та кількісний склад робочих рідин (метод інфрачервоної Фур’є спектроскопії)

Визначення біологічного ураження води та емульсії:


- загальне мікробне число
- вміст грибків / плісняви

Запровадження системи накопичення та систематизації результатів лабораторних аналізів з індивідуальним доступом клієнта до інформації, яка відображає поточний стан олив та попередні результати і дає змогу співставити дані з гранично допустимими значеннями.